Ball Paint

Download Ball Paint for APK

  • Version: 1.16
  • Updated: August 01, 2019

Ball Paint là một trò chơi 3D gây nghiện mới, có hàng tấn cấp độ, lối chơi zen và màu sắc thôi miên!

Cách chơi:
-Swipe màn hình để điều chỉnh góc ngắm của bạn;
-Làm bóng màu trên hình để vẽ nó;
Hãy thử vẽ tất cả trong một màu!

Tính năng, đặc điểm:
-Các cấp độ vô hạn, với màu sắc mới và các hình hình học;
-Sự thỏa mãn và trò chơi zen;
- Dễ dàng để nhận;

Download Ball Paint 1.16 APK

Ball Paint 1.16
Giá Bán: Free
Phiên Bản Hiện Tại: 1.16
Cài Đặt: 100,000+
Xếp Hạng Trung Bình: aggregate Rating (3.5 out of 5)
Đánh Giá Người Dùng: 355
Yêu Cầu: Android 4.1+
Đánh Giá Nội Dung: PEGI 3
Tên Gói Hàng: com.radpirates.ballpaint
Advertisement