Collect Cubes

Download Collect Cubes for APK

  • Version: 1.1.2
  • Updated: September 05, 2019

حرکت در اطراف حرکت و حرکت کردن بر روی مکعب های 3D برای انتخاب.
تمام قطعات را به هسته خود بیاورید تا به سطح خود برسند.
آیا می توانید تمام مکعب های اطراف را انتخاب کنید؟ هرچه بیشتر جمع کنید بیشتر به شما آرامش می دهید.
شروع به بازی آرامش بخش ترین بازی تا کنون!

Download Collect Cubes 1.1.2 APK

Collect Cubes 1.1.2
قیمت: Free
نسخه فعلی: 1.1.2
نصب: 1,000,000+
میانگین امتیاز: aggregate Rating (1 out of 5)
رتبه بندی کاربران: 3,513
الزامات: Android 4.1+
رتبه بندی محتوا: Everyone
نام بسته: com.cinna.collectcubes
Advertisement