Collect Cubes

Download Collect Cubes for APK

  • Version: 1.1.2
  • Updated: September 05, 2019

Di chuyển xung quanh scooper và vượt qua các tòa nhà khối 3D để chọn.
Mang tất cả các mảnh để cốt lõi của bạn để lên cấp.
Bạn có thể chọn tất cả các hình khối xung quanh? Bạn càng thu thập nhiều bạn càng thư giãn.
Bắt đầu chơi trò chơi thư giãn nhất!

Download Collect Cubes 1.1.2 APK

Collect Cubes 1.1.2
Giá Bán: Free
Phiên Bản Hiện Tại: 1.1.2
Cài Đặt: 1,000,000+
Xếp Hạng Trung Bình: aggregate Rating (1 out of 5)
Đánh Giá Người Dùng: 3,513
Yêu Cầu: Android 4.1+
Đánh Giá Nội Dung: Everyone
Tên Gói Hàng: com.cinna.collectcubes
Advertisement