Onmyoji องเมียวจิ

Download Onmyoji องเมียวจิ for APK

  • Version: 1.0.13
  • Updated: August 02, 2018

กิจกรรมอัญเชิญพิเศษ x

ระยะเวลากิจกรรม: 18-31 ก.ค.61 สิ้นสุดเวลา 23:59 น.

ในระยะเวลากิจกรรม ท่านองเมียวจิสามารถใช้ยันต์ลึกลับ, มากาทามะหรือยันต์ข้ามภพในการอัญเชิญ จะมีโอกาสได้รับชิ้นส่วนพิเศษ SSR จากกิจกรรมนี้ และหากสะสมชิ้นส่วนครบ 50 ชิ้นแล้ว จะสามารถทำการอัญเชิญชิกิงามิ SSR อินุยาฉะ, เส็ตโชมารุได้! โดยท่านองเมียวจิสามารถทำการเลือกชิ้นส่วนชิกิงามิที่ต้องการระหว่างชิกิงามิอินุยาฉะหรือเส็ตโชมารุ ได้ก่อนการอัญเชิญ และสามารถทำการสับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ต้องการรับได้ตามใจชอบ

ดันเจี้ยนพิเศษ ปิดผนึกไอปีศาจ “อินุยาฉะ”

ระยะเวลากิจกรรม: 18-24 ก.ค.61 สิ้นสุดเวลา 23:59 น.

เมื่อท่านองเมียวจิเสร็จสิ้นจากดันเจี้ยนสำรวจในระยะเวลากิจกรรม จะมีโอกาสปรากฏดันเจี้ยนพิเศษปิดผนึกไอปีศาจ “อินุยาฉะ” เมื่อสำเร็จภารกิจจากดันเจี้ยนปิดผนึกไอปีศาจ จะมีโอกาสได้รับชิ้นส่วนชิกิงามิอินุยาฉะ หรือ เส็ตโชมารุ โดยทุกวัน สามารถได้รับชิ้นส่วนชิกิงามิอินุยาฉะ 1 ชิ้นและเส็ตโชมารุ 1 ชิ้นเท่านั้น

SSR Rate Up

ระยะเวลากิจกรรม: 18-24 ก.ค.61 สิ้นสุดเวลา 23:59 น.
ในระยะเวลากิจกรรม ท่านองเมียวจิสามารถทำการอัญเชิญชิกิงามิโดยยันต์ลึกลับ, มากาทามะและยันต์ข้ามภพได้ โดยโอกาสในการอัญเชิญได้รับชิกิงามิ SSR มีโอกาสถึง 2.5 เท่า! (จำกัด 3 ครั้ง)

กิจกรรมโปรโมชั่นเติมเงินสุดพิเศษ! “ดารุมะทองคำ”

ระยะเวลากิจกรรม: 18-31 ก.ค.61 สิ้นสุดเวลา 23:59 น.

ในระยะเวลากิจกรรม เมื่อท่านองเมียวจิทำการเติมเงินถึงจำนวนที่กำหนด ท่านองเมียวจิจะมีโอกาสได้รับของรางวัลสุดพิเศษมากมายอย่างสกิน “เซย์เมย์-คุโระเซย์เมย์” หากผู้เล่นที่มีสกินเซย์เมย์-คุโระเซย์เมย์ในครอบครองแล้ว ของรางวัลจะถูกเปลี่ยนเป็น “กรอบโปรไฟล์โชกุน” โดยอัตโนมัติ และถ้าหากผู้เล่นมีกรอบโปรไฟล์โชกุนแล้ว กรอบโปรไฟล์จะถูกอัพเดตพิเศษมีดารุมะทองคำอยู่ด้านข้างด้วยนะ!

แพ็คอินุยาฉะสุดพิเศษ

ระยะเวลากิจกรรม: 18-31 ก.ค.61 สิ้นสุดเวลา 23:59 น.

ในระยะเวบากิจกรรม ท่านองเมียวจิสามารถเลือกซื้อแพคเกจพิเศษอินุยาฉะ ซึ่งจะมีให้เลือกซื้อได้ทั้งหมดสามแพ็คเกจ

“เทศกาลอัญเชิญ” กลับมาอีกครั้ง!

ระยะเวลากิจกรรม: 18-31 ก.ค.61 สิ้นสุดเวลา 23:59 น

ในระยะเวลากิจกรรมสามารถทำการอัญเชิญชิกิงามิเพื่อสะสมคะแนน สามารถนำคะแนน
มาแลกรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย และเมื่อทำการรับของรางวัลครบ จะได้รับรางวัล
พิเศษอย่าง “ดารุมะมั่งคั่ง” อีกด้วย

กิจกรรมร้านมิตามะราคามิตรภาพกลับมาอีกครั้ง!

ระยะเวลากิจกรรม: 25-31 ก.ค.61 สิ้นสุดเวลา 23:59 น.
ในระยะเวลากิจกรรม ร้านค้ามิตามะจะลดราคาสำหรับมิตามะทุกชิ้นทันที 20% (10 ชิ้น/วัน) และทุกวันสามารถทำการรีเฟรชมิตามะได้ฟรี! 30 ครั้งด้วยกัน

Onmyoji องเมียวจิ Video Trailer or Demo

Download Onmyoji องเมียวจิ 1.0.13 APK

Onmyoji องเมียวจิ 1.0.13
Price: Free
Current Version: 1.0.13
Installs: 500,000+
Rating average: aggregate Rating (4.3 out of 5)
Rating users: 11,198
Requirements: Android 2.3+
Content Rating: Everyone
Package name: com.garena.game.yysth